1383
задоволених клієнтів
друк за 24год.
+ безкоштовна доставка
(097) 703 00 33
щоденно з 10 до 19:00
Замовити дзвінокми Вам зателефонуємо
Надіслати

Нова стаття

Договір співпраці

Публічна оферта про укладення договору надання послуг


Справжня Публічна оферта містить пропозицію укласти Договір надання послуг з художнього оформлення виробів прикладного мистецтва, шляхом перенесення узгодженого зображення на полотно (далі – «Договір») відповідно до нижченаведених умов з будь-якою особою, яка звернулася до ТОВ «Компанія «Лідер-М» (далі – «Виконавець»):


1. Терміни та визначення


1.1. Договір – договір надання послуг з художнього оформлення виробів прикладного мистецтва, шляхом перенесення узгодженого зображення на полотно, укладений Клієнтом шляхом Акцепту Публічної оферти, умови якого містяться в наступних документах (електронних документах): справжня Публічна оферта, Інформаційні сторінки, зазначені в заявці;
Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка здійснила заявку на укладення договору надання послуг з художнього оформлення виробів прикладного мистецтва, шляхом перенесення узгодженого зображення на полотно;
Замовлення – результат наданих Виконавцем послуг з належним чином оформленим запитом Клієнта;
Одержувач замовлення – будь-яка дієздатна фізична особа, визначена Клієнтом при оформленні замовлення в якості особи, яка приймає результат наданих Виконавцем послуг (Замовлення);
Сайт – сайт в мережі Інтернет, розташований по доменному імені: http://mykartina.com.ua/, на якому Виконавцем розміщуються відомості про послуги, що пропонуються до продажу, а також інша інформація;
Інформаційна сторінка – електронна сторінка Сайту, що містить інформацію про найменування, споживчі властивості, ціну, строк і порядок оплати, термін надання послуг, матеріальний результат послуги, про документи та інформацію, необхідну для надання послуги, а також іншу інформацію про послугу, з якої випливає визначення послуг до продажу;
Публічна оферта – пропозиція укласти Договір, спрямована невизначеному колу осіб, що містить всі істотні умови Договору, що виражає волю Виконавця на укладення Договору, що складається з наступних документів (електронних документів): справжній текст Публічної оферти, Інформаційні сторінки;
Акцепт – відповідь особи про повне і беззастережне прийняття Публічної оферти, зроблена шляхом оплати послуги на умовах Договору або шляхом направлення Заяви таким способом зв’язку, який дозволяє достовірно встановити, що Заява виходить від відповідної особи;
Заявка – повідомлення Клієнта про свій намір придбати послуги, що містить реквізити, зазначені у цій Публічній оферті і спрямоване Виконавцю у встановленій формі відповідно до Публічної оферти;
Кур’єр – третя особа, яка за договором, укладеним з Виконавцем, здійснює доставку результату наданих Виконавцем послуг (Замовлення) Клієнту.


2. Загальні положення


2.1. Ця публічна оферта (надалі – Договір) визначає особливості замовлення, підготовки, виготовлення та передачі готової продукції Замовнику, порядок розрахунків та вирішення спорів. Публічна оферта застосовується до правовідносин, які виникли виключно в результаті оформлення замовлення на сайті Виконавця.
2.2. Всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті, носять довідковий характер і не повною мірою відображають інформацію про властивості та характеристики результатів наданих послуг. Для отримання уточнюючих відомостей та додаткової інформації перед прийняттям оферти Клієнт може звернутися до Виконавця.
2.3. Зображення, що є предметом художнього оформлення, надається Виконавцю Клієнтом. Виконавець не несе відповідальності за дизайн і якість наданого Клієнтом зображення. Виконавець гарантує і несе відповідальність за якість нанесення вказаного зображення на полотно.
2.4. Цей Договір є публічним договором у разі, якщо в якості Клієнта виступає споживач. Виконавець має право відмовитися від укладення цього Договору в разі неможливості надати споживачеві відповідні послуги.
2.5. Послуги може надавати як Виконавець, так і третя особа, на яку покладено виконання послуги.
2.6. Передача прав (вимог) Клієнта до Виконавця, що виникли у зв’язку з цим Договором, третім особам не допускається.


3. Способи і порядок акцепту


3.1. Цей Договір вважається укладеним в момент отримання Виконавцем Акцепту.
3.2. Оферта вважається прийнятою (акцептованою при настанні одного з наступних подій:
3.2.1. Заповнення і підписання заявки замовлення, розміщеної на Сайті;
3.2.2. Ухвалення замовлення по телефону.
3.3. При акцепті Клієнт повідомляє Виконавцю наступну інформацію:
3.3.1. Для фізичних осіб (громадян):
- Прізвище, ім’я, по батькові Клієнта;
- Прізвище, ім’я по батькові отримувача замовлення (при необхідності отримання Замовлення третьою особою);
- Адресу доставки Замовлення;
- Контактний телефон.
3.3.2. Для юридичної особи:
- Повне фірмове найменування (назву) і місце знаходження;
- Реквізити розрахункового рахунку Клієнта;
- Контактну особу;
- Адресу доставки;
- Контактний телефон.
3.4. Порядок акцепту оферти шляхом оформлення заявки замовлення Клієнтом:
3.4.1. Реєстрація на сайті:
3.4.1.1. При оформленні замовлення Клієнту необхідно зареєструватися на сайті, якщо він вперше приймає оферту. Виконавець не несе відповідальності за правильність і точність наданих Клієнтом відомостей.
3.4.2. Клієнт погоджується з умовами оферти і приймає оферту шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на останньому етапі оформлення заявки.
3.5. На підтвердження укладення Договору та його умов на вимогу однієї із Сторін, Сторони можуть скласти Договір в письмовій формі, шляхом складання одного документу.
3.6. Справжня Публічна оферта може бути відкликана Виконавцем в будь-який час шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
3.7. У разі, якщо Акцепт отриманий після закінчення Терміну дії, то Договір не вважається укладеним.
3.8. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, які передбачені в Публічній оферті, не є Акцептом і Виконавцем ні за яких умов не приймається (в тому числі і шляхом вчинення дій, спрямованих на виконання умов нової оферти, незалежно від фактичного здійснення зазначених дій).


4. Відмова Виконавця від виконання Договору


4.1. Виконавець має право відмовити Клієнту в укладанні договору і надання послуг в наступних випадках:
4.1.1. Клієнт більше 2 (двох) разів відмовився прийняти надані послуги за відсутності причин, пов’язаних з їх неналежним виконанням , якістю чи обсягом;
4.1.2. Зображення Клієнта містить інформацію порнографічного, расистського, націоналістичного характеру, несе пропаганду насильства і терору.


5. Терміни і умови надання послуг


5.1. Сторони визнають, що виконання зобов’язань за Договором починається з моменту оформлення замовлення Клієнтом і закінчується при повному виконанні зобов’язань.
5.2. Виконавець визначає технологію надання послуг самостійно, дотримуючись вимог нормативних документів, розроблених Виконавцем. Клієнт має право запросити інформацію про технологію виконання послуги.
5.3. Матеріали та обладнання для надання послуг:
5.3.1. Всі матеріали й устаткування, необхідні для надання послуг, надає Виконавець.
5.3.2. Виконавець несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів, а також за надання матеріалів, обтяжених правами третіх осіб.
5.4. Виконавець має право залучати до надання послуг будь-яких третіх осіб (субвиконавців) без додаткового узгодження з Клієнтом.
5.5. Клієнт здійснює передоплату замовлення в розмірі 100 % його вартості в разі одноразового не завершення роботи по замовленню без об’єктивних причин з боку Клієнта.
5.6. На прохання Клієнта йому може бути висланий макет Замовлення в форматі tif і jpeg.
5.7. Виконавець має право не приступати до надання послуг або призупинити розпочатий процес надання послуг у випадках, коли порушення Клієнтом зобов’язань за Договором перешкоджає виконанню Договору Виконавцем, а також коли є обставини, які свідчать про те, що зазначені зобов’язання не будуть виконані у встановлений термін. Виконавець при наявності обставин, зазначених вище, має право відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків.
5.8. Клієнт несе персональну відповідальність з усіх питань і відносин, що виникають у зв’язку і з приводу використання зображення, яке наноситься, в тому числі пов’язаних з використанням і регулюванням всіх відносин з правовласниками зображення з Виконавцем, а також інших питань, пов’язаних з відносинами з приводу авторських (суміжних) прав щодо такого зображення. Зображення, яке наноситься надається Клієнтом.
5.9. Клієнт несе персональну відповідальність з усіх питань, пов’язаних з перевіркою і підтвердженням макету зображення, яке наноситься Виконавцем. Підтвердження макета здійснюється листом Клієнта. При відсутності відповіді Клієнта замовлення вважається анульованим. У разі виявлення недоліків, після підтвердження макету Клієнтом і друку зображення Виконавцем всі витрати по передруці лягають на Клієнта.


6. Вартість послуг


6.1. Ціна кожної послуги вказується на Сайті. У разі неправильно вказаної ціни Виконавець повідомляє про це Клієнта. Після отримання повідомлення про виправлення ціни послуги Клієнт:
6.1.1. Підтверджує Замовлення на нових умовах про ціну;
6.1.2. Відмовляється від виїзду.
При відсутності відповіді Клієнта замовлення вважається анульованим.
6.2. Спосіб оплати послуг вибирається Клієнтом самостійно згідно зі способами оплати, визначених на Сайті в розділі «Оплата».


7. Прийняття послуг


7.1. Доставка Замовлення здійснюється по території України. Клієнт має право самостійно вибрати найбільш зручний для нього спосіб отримання Замовлення:
7.1.1. Самовивіз Замовлення з пункту видачі Замовлення;
7.1.2. Доставка, одним із способів, визначених на Сайті.
7.2. У разі вибору Клієнтом самовивозу, в якості способу отримання Замовлення, термін його зберігання в пункті видачі обмежений і визначається Сторонами на етапі вибору способу доставки. При цьому обчислення строку зберігання починається в момент направлення Клієнту за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку в разі надходження Замовлення в зазначений пункт.
7.3. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом у разі порушення терміну виконання Договору, псування Замовлення з вини постачальника.
7.4. Неотримання Замовлення вважається відмовою Клієнта від Договору.


8. Відмова клієнта від послуг


8.1. Відмова від послуги належної якості:
8.1.1. Клієнт має право відмовитися від Замовлення у будь-який час до його одержання, або протягом 7 (семи) календарних днів з дня його отримання, не рахуючи дня оформлення замовлення.
8.1.2. Клієнт не має права відмовитися від Замовлення, що має індивідуально-визначені властивості, який може бути використаний виключно Клієнтом (наприклад, перенесені на полотно особисті зображення Клієнта).
8.1.3. Сума договору (без вартості доставки) має бути повернута Клієнту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем письмової заяви Клієнта про повернення виплаченої грошової суми за умови повернення Замовлення.
8.2. Відмова від послуги неналежної якості (фізичні ушкодження полотна, підрамника, багета; неправильна збірка багета (зазори між складовими частинами), дефекти нанесення фарби, фактурного гелю на полотно):
8.2.1. Клієнт при виявленні недоліків наданої Виконавцем послуги має право за своїм вибором вимагати:
- безоплатного усунення недоліків наданої послуги;
- зменшення ціни наданої послуги;
- відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків наданої послуги своїми силами або третіми особами;
- відмовитися від виконання договору про надання послуги.
8.2.2. У разі відмови Клієнта від Замовлення:
- Пред’явлення вимоги про повернення виплаченої грошової суми.
8.2.3. Сума договору підлягає поверненню Клієнту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем письмової заяви Клієнта про повернення виплаченої грошової суми.
8.3. Грошові кошти підлягають поверненню Виконавцю будь-яким із способів, що застосовуються при оплаті товарів за вибором Клієнта.


9. Відповідальність сторін


9.1. У разі не здійснення оплат Замовлення Виконавець має право вимагати у Клієнта сплатити неустойку (пеню) у розмірі 1 % від несплаченої суми за кожен день прострочення з моменту отримання Замовлення.
9.2. У всіх інших випадках невиконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.


10. Вирішення спорів


10.1. До пред’явлення позову, що випливає з Договору, сторона, яка вважає, що її права порушені (далі – зацікавлена сторона), зобов’язана направити іншій стороні претензію.
10.2. Претензія повинна містити вимоги зацікавленої сторони і їх обґрунтування із зазначенням порушених іншою стороною норм законодавства та (або) умов Договору. До претензії повинні бути додані копії документів, що підтверджують наведені в ній обставини.

10.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язана її розглянути і направити письмову мотивовану відповідь іншій стороні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту належного отримання претензії.
10.4. У разі неотримання відповіді в зазначений вище термін або незгоди з відповіддю зацікавлена сторона має право звернутися до суду.


11. Конфіденційність і захист персональних даних


11.1. Клієнт, який оформив заявку на надання послуг Виконавцем, дає згоду на обробку своїх персональних даних. Акцептом Публічної оферти Клієнт висловлює згоду на здійснення Виконавцем обробки (дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, блокування, видалення, знищення) персональних даних Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства.
11.2. Клієнт, який оформив заявку на надання послуг Виконавцем, дає згоду на використання наданої адреси електронної пошти для надання інформації про акції і знижки, що діють у Виконавця. Клієнт зобов’язується при заповненні анкети вказати особисту адресу електронної пошти.
11.3. Клієнт дає згоду на обробку наступних персональних даних: Прізвище, Ім’я, По батькові, адреса, телефон, а також особисті зображення, в разі якщо Виконавець надає послуги з перенесення на полотно особистих фотографій Клієнта.
11.4. Зазначені персональні дані Виконавець використовує з метою виконання зобов’язань по наданню послуг з художнього оформлення виробів прикладного мистецтва, шляхом перенесення узгодженого зображення на полотно і доставки Замовлення Клієнта.
11.5. Згода Клієнта на обробку його персональних даних та отримання інформаційної розсилки діє до отримання Виконавцем відкликання згоди від Клієнта (напрямок відкликання можливо шляхом засобів телекомунікаційного зв’язку).
11.6. Особисті персональні дані в частині особистих фотографій Клієнта знищуються Виконавцем протягом 10 днів після повного виконання зобов’язань Сторонами. Протягом зазначеного строку починається в день, наступний за днем передачі Замовлення Клієнту.
11.7. Виконавець зобов’язаний не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства.


12. Дія договору


12.1. Цей Договір діє до належного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
12.2. Зобов’язання Виконавця з надання послуг припиняється належним виконанням в разі надання Клієнту результатів послуг (Замовлення).
12.3. Дії (діяльність) Виконавця, здійснені до отримання від Клієнта юридично значущого повідомлення про відмову від виконання Договору, підлягає оплаті з урахуванням розміру фактично понесених Виконавцем витрат на її здійснення.


13. Тлумачення договору


13.1. З моменту укладення Договору втрачають силу попередні листування і переговори Сторін, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством.
13.2. У разі суперечності між Публічною офертою та Інформаційними сторінками відносини Сторін регулюються Публічною офертою.


14. Інформація про виконавців


Повне найменування: ТОВ «Декор Принт».
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Липинського 54/2а

Нова мапа